CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

* CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại website transviewgolfvietnam.com, chúng tôi sẽ đảm bảo quyền riêng tư của người dùng theo những điều khoản dưới đây.

* SỬ DỤNG THÔNG TIN

transviewgolfvietnam.com chỉ dùng thông tin của người dùng để phục vụ cho chính Người dùng khi bạn đăng nhập mua hàng tại website. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:

- Xác minh danh tính của người sử dụng dịch vụ

- Xác nhận thanh toán

- Những hình thức sử dụng  để chia sẻ thông tin của bạn với các công ty khác như công ty thẻ tín dụng hoặc tổ chức ngân hàng... nhằm mục đích phục vụ giao dịch của bạn

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc khách hàng. Nâng cấp dịch vụ của chúng tôi;

- Thực hiện giao dịch thanh toán & gửi các thông báo trong quá trình giao dịch;

- Xử lý khiếu nại, thu phí & giải quyết sự cố;

- Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo & chương trình khuyến mại;

* HẠN CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ không bán, tiết lộ hoặc cho thuê cho bên thứ ba nhận dạng cá nhân người sử dụng có thông tin thu thập tại trang web của chúng tôi, thông qua các máy chủ của chúng tôi, ngoài việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi và như trong chính sách bảo mật.

* THU THẬP THÔNG TIN

Công ty Transview Golf VN sẽ thu thập các thông tin bao gồm để đảm bảo an toàn cho giao dịch: địa chỉ IP, loại trình duyệt web, các trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ tại transviewgolfvietnam.com, thông tin về máy tính, thiết bị mạng, ...

Trong một số dịch vụ, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp trung thực và chính xác những thông tin sau:

- Thông tin nhân thân và liên hệ (đối với tổ chức và  cá nhân) như: tên cá nhân/ doanh nghiệp, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ thư trực tuyến (email), giấy tờ hợp pháp (như Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước, Giấy phép kinh doanh, mã số thuế, ...)

- Thông tin tài chính như số tài khoản ngân hàng, số thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, …

- Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin về bạn từ bên thứ ba như ngân hàng, các tổ chức tín dụng và dịch vụ thanh toán, ...

* CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc nhận thông tin cá nhân của bạn với/ từ:

- Các đơn vị ký hợp đồng làm dịch vụ cho chúng tôi trong phạm vi hoạt động của transviewgolfvietnam.com. Hợp đồng của chúng tôi luôn quy định rằng những nhà thầu đó không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào mục đích nào khác ngoài phạm vi hợp đồng hoặc cho lợi ích riêng của họ.

- Các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan công quyền có thẩm quyền, hoặc các bên thứ ba khác trong các trường hợp:

    + Có yêu cầu của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý tương tự;

    + Chúng tôi buộc phải làm vậy để tuân thủ các quy định của pháp luật;

- Chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại về vật chất hoặc tài chính, để báo cáo những hành vi nghi ngờ là phạm pháp hoặc để điều tra những vi phạm chính sách "Thỏa thuận người dùng";

- Bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu được sự đồng ý của bạn.

* THAY ĐỔI THÔNG TIN

Chúng tôi cho phép người dùng thay đổi, điều chỉnh thông tin trong tài khoản người dùng. Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng.

Chúng tôi có quyền giữ lại các thông tin sau khi bạn đã vô hiệu hoá tài khoản của bạn.

* SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Nếu tại bất kỳ thời điểm mà chúng tôi quyết định thay đổi cách thức thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho các thành viên được biết bằng cách đăng thông báo nổi bật trên trang chủ của website. Tuy nhiên, thông tin cá nhân của bạn sẽ luôn luôn được sử dụng theo chính sách bảo mật có hiệu lực tại thời điểm thông tin được thu thập.

Nếu bạn có bất kỳ ý kiến muốn chia sẻ với chúng tôi, xin vui lòng gửi thư đến email: transviewgolfvnco@gmail.com.